پشتیبانی سریع و آسان


  • کاربر گرامی ، در این بخش سعی کرده ایم با بیانی ساده، شکل کلی بکار گیری سرویس ADSL را به شما آموزش دهیم.
  • رعایت کلیه نکاتی که در شکلها به شما آموزش داده می شود تا 98%  از افت کیفیت و قطع شدن سرویس جلوگیری می نماید.
  • در نتیجه به شما کاربر گرامی توصیه می شود حتی در صورت آگاهی کامل از نحوه اتصال، تصاویر زیر را با دقت مشاهده نمایید زیرا ممکن است تا کنون از رعایت نکته ظریفی بی اطلاع بوده اید.

 

 

 

 

مدل 1 - ( مودم و تلفن بر روی یک پریز ) :

  • در شرایطی که قرار است تلفن و مودم بر روی 1 پریز متصل گردند، مودم و تلفن را به واسطه یک نویزگیر (Splitter) به پریز متصل نمایید.


 

مدل 2 - ( مودم و تلفن در 2 پریز مجزا ) :

  • در شرایطی که قرار است تلفن و مودم بر روی 2 پریز مستقل نصب گردد، از یک عدد نویزگیر (Splitter) در پریزی که قرار است تلفن نصب گردد استفاده می شود.
  • در این شرایط مودم بدون واسطه نویزگیر (Splitter) یا به صورت مستقیم به پریز تلفن متصل می گردد.


 

مدل 3 - ( مودم ، تلفن و کارت خوان ) :

  • در شرایطی که قرار است مودم به همراه تلفن و کارت خوان به پریز متصل گردد از 2 عدد نویزگیر (Splitter) استفاده می شود. یکی برای تلفن 1 و دیگری برای کارت خوان یا تلفن 2 و مودم را می توانیم به 2 صورت متصل نماییم. 1- اتصال مودم به صورت مستقیم و بدون نویزگیر 2- اتصال مودم به خروجی Modem یکی از نویزگیر (Splitter) .
  • نتیحه : به ازای وجود هر یک از دستگاه های 1-تلفن 2- کارت خوان 3- صفر بند 4- ID CALLER باید یک عدد نویزگیر جداگانه وصل گردد. در غیر اینصورت ارتباط با اختلال شدید همراه است.